bán quả cầu phong thủy cao cấp

Cầu thạch anh trắng,bổ trợ công việc luôn luôn được suôn sẻ QC210-2343

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh trắng tinh thể (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.1cm + Khối lượng: 495g + Ý nghĩa:

Cầu thạch anh hồng,bổ trợ công việc luôn luôn được suôn sẻ QC201-10015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh hồng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 13.5cm + Khối lượng: 2722g + Ý nghĩa: kích hoạt

Cầu thạch anh vàng,bổ trợ công việc luôn luôn được suôn sẻ QC212-10575

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh vàng, citrine, tinh thể đặc biệt (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 6.8cm + Khối lượng: 398g

Quả cầu thạch anh tím,bổ trợ công việc luôn luôn được suôn sẻ QC203-4581

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 7cm + Khối lượng: 555g + Ý nghĩa: biểu tượng