bán quà tết

Thiềm thừ trên mẫu đơn,mang lại thật nhiều điềm lành và của cải E051

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngồi trên hoa mẫu đơn, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Thiềm thừ Hoàng Long trung,mang lại thật nhiều điềm lành và của cải M045

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13cm x

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại thật nhiều điềm lành và của cải TT-HL-6052

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 10cm

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại thật nhiều điềm lành và của cải TT-HL-12925

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.8cm x 9.7cm

Cóc ngọc Hoàng Long,mang lại thật nhiều điềm lành và của cải TT-HL-12071

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 11cm

Cóc ngọc Phỉ Thuý C-NPT-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm x 18cm x 20cm

Thiềm thừ cẩm thạch,mang lại thật nhiều điềm lành và của cải CTT-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá cẩm thạch Tây Tạng. + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 18cm x 18cm +

Tỳ hưu thanh ngọc nhỏ,giúp tài lộc sinh sôi,thịnh vượng dài lâu M013

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu cõng nén vàng Thanh ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 4.5cm x 8cm +

Tỳ hưu Phỉ Thúy,giúp tài lộc sinh sôi,thịnh vượng dài lâu TH13-7

+ Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 20cm x 6.5cm x 11cm

Tỳ hưu Bạch Ngọc nhỏ,giúp tài lộc sinh sôi,thịnh vượng dài lâu BN05

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch ngọc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 5cm x 10cm + Khối lượng: 1065g/ông

Tỳ hưu tài phước,giúp tài lộc sinh sôi,thịnh vượng dài lâu E011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39cm x 18cm x 31cm + Khối

Tỳ hưu vàng vượng tài,giúp tài lộc sinh sôi,thịnh vượng dài lâu E019

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 12cm x

Tỳ hưu đá Hoàng Long nhỏ,giúp tài lộc sinh sôi,thịnh vượng dài lâu M131

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Hoàng Long vàng dáng đứng cỡ nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 3.5cm